04178 Leipzig / Burghausen, Etagenwohnung zum Kauf

I INVEST I 4.500 €/p.a IST I Neubau I 2-RW I Balkon I Stellplatz I